Karya Tulis dan Terjemahan

Review Buku “IBN AL-‘ARABI, Wahdat al-Wujud”

Penulis buku ini adalah Kautsar Azhari Noer, ahli perbandingan agama yang dikenal mempunyai pandangan—pandangan yang liberal ini, dilahirkan di Batu Ampar, Payakumbuh 4 maret 1951. Sekarang menjabat ketua jurusan perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Menamatkan pendidikan SZ dan S3 dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan menulis disertasi tentang “Wahdat al Wujud Ibn …

Review Buku “IBN AL-‘ARABI, Wahdat al-Wujud” Read More »

Buku “Jenggot, Cadar, Dan Celana Cingkrang”

Istilah radikalisme dan terorisme yang dimunculkan di media dipahami oleh publik sebagai suatu aliran atau kelompok yang ajarannya sesat dan orangnya jahat; keras, intoleran, ekstrim, dan ujungnya adalah aksi bom bunuh diri. Lalu muncul sebagian pihak mengaitkan jenggot, cadar, dan celana cingkrang dengan radikalisme dan terorisme. Sementara di dalam agama Islam dikenal hal tersebut sejak …

Buku “Jenggot, Cadar, Dan Celana Cingkrang” Read More »

D:\AIMMAH\IJAZAH SANAD\abu syamah\Screenshot_2019-08-20-18-08-09-592_com.whatsapp.png

TELAH HADIR BUKU LANGKA: MANHAJ SALAF JALAN KEBENARAN DAN KESELAMATAN

Dr. KH. Agus Hasan Bashori, Lc., M.Ag berkata: “Buku ini secara khusus akan meneguhkan keberadaan Anda dalam barisan Ahlussunnah, dan menuntun Anda ke jalan yang benar, yaitu Islam di periode pertama, sebelum munculnya berbagai macam penyimpangan, perpecahan, sekte, fanatisme, kejumudan dan liberalisme. Selain itu buku ini dilengkapi dengan ijazah sanad kepada Imam Abu Syamah rahimahullah.” …

TELAH HADIR BUKU LANGKA: MANHAJ SALAF JALAN KEBENARAN DAN KESELAMATAN Read More »

KONSEP ILMU DALAM AL-QUR’AN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM

Ilmu sangat menentukan arah dan tingkat keagamaan individu dan umat. Ilmu dan agama adalah unsur terpenting dari suatu tsaqafah (kebudayaan) dan hadharah (peradaban). Ilmu melandasi kebudayaan, mengarahkan dan mengendalikannya1. Oleh karena itu konsep tentang ilmu adalah penting, dan lebih penting lagi adalah meluruskan kerancuan dalam konsep ilmu. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini di lembaga-lembaga pendidikan …

KONSEP ILMU DALAM AL-QUR’AN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM Read More »